porno porno porno izle sex izle

Spis treści, „Znaczenia” 15/2016

Azyl

 

Mariusz Guzek, Paweł Nowak

Czy Zapora w Dalešicach może być sielska anielska? Czeska prowincja w filmach Jiříego Menzla jako azyl

 

Ewa Baszak

Stereotypowy wizerunek imigrantów w kinie włoskim

 

Sara Antczak

Wizerunek uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu w prasie i mediach elektronicznych (lata 2014–2016)

 

Agnieszka Iwanicka

Wspólnota artystyczna jako miejsce azylu

 

 

Literatura

 

Jacek Grębowiec

Dwa kresy. Powrót do Buzzatiego

 

Piotr Kulpa

Między wschodem a zachodem. Andrzej Stasiuk i Michał Książek na drodze do samokolonizacji

 

Katarzyna Filipowska

O znaczeniu rzeczownika – tłumaczenie poezji w świetle językoznawstwa kognitywnego

 

Michał Rydlewski

Analiza semiotyczno-strukturalna światopoglądową dekonstrukcją podszyta. Przykład Ostatniego Królestwa Bartosza Jastrzębskiego

 

Paweł Kuligowski

Podłość filatelisty. Na marginesie recenzji Michała Rydlewskiego

 

 

Kultura-filozofia-społeczeństwo

 

Marta Kaprzyk

Już Cervantes uskarżał się na hiszpańskie prawo. Rozmowa z José Luisem Escolarem, hiszpańskim producentem filmowym

 

Mateusz Żebrowski

Baśń o Jamesie sierocie, czyli Skyfall jako baśń filmowa

 

Magdalena Ciereszko

Czy to James Bond jest marką, czy marki chcą być jak James Bond? Jawne związki tajnego agenta Jej Królewskiej Mości i marketingu

 

Tomasz Żaglewski

Licencja na adaptowanie: o specyfice komiksowej wersji Casino Royale

 

Robert Dudziński

Na tropie Organizacji W. Bondowskie inspiracje w serialu Życie na gorąco Andrzeja Konica

 

Jakub Dylewski

Seksualne fantazje Jamesa Bonda, czyli jak to się robi w Secret Service. Obraz seksu i seksualności w tekstach o agencie 007

 

Sylwia Jankowy

Dyskurs postkolonialny jako narzędzie analizy filmów o Jamesie Bondzie

 

Aleksandra Michałowska-Kubś

El Día de Todos los Santos, czyli o tym jak po śmierci żyje się w Hiszpanii

 

Jakub Kubś

Czy męskość została w jaskini? Geneza i charakterystyka fenomenu „man caves

 

Patrycja Kochanek

Pojęcie pracy kiedyś i dziś

 

Arkadiusz Wojnarowski

Format scenariusza filmowego

 

 

Dziennikarstwo

 

Michał Szeląg

CSAM czy CSEM – jak mówić o „pornografii dziecięcej”

 

 

Aktualności-recenzje-noty

 

 

Waldemar Bojakowski

„W sumie więc: nowoczesna sztuka. No bo cóż jeszcze?” — N. Luhmann, Pisma o sztuce i literaturze.

 

Krzysztof Obremski

Filozoficzne spory literaturoznawców o interpretację: od presokratyków przez Romana Ingardena do Josefa Mitterera?— T. S. Markiewka, Literaturoznawczy spór o interpretację. Analiza wybranych dwudziestowiecznych koncepcji teoretycznych

 

Jacek Kudera

Sztuka budowania mostów, czyli Andrić w Serbskim Teatrze Narodowym