porno porno porno izle sex izle

aktualności

Od powołania czasopisma „Znaczenia” (ISSN 1899-9670) do istnienia upływa dekada – okrągłe rocznice skłaniają, jak wiadomo, do podsumowań i przemyśleń. Dlatego od szesnastego zeszytu „Znaczeń” rozpoczynamy wprowadzanie pewnych zmian, które, z jednej strony, pozwolą trwać przy pierwotnych założeniach redakcji, z drugiej, pozwolą sprostać zarówno parametryzacyjnej presji, jak i o wiele ważniejszym dla nas, bo zawsze życzliwym, uwagom autorów i czytelników.

 Z myślą szczególnie o tych ostatnich decydujemy się na zmianę periodyzacji czasopisma. Od niniejszego numeru „Znaczenia” stają się rocznikiem. Każdy, kto parał się redakcyjną pracą, wie, że przygotowanie publikacji liczącej kilkanaście arkuszy wydawniczych, publikacji o wysokiej jakości edytorskiej i takim też poziomie merytorycznym, potwierdzonym skrupulatnymi recenzjami, wymaga czasu. Tym bardziej, że w kolejnych odsłonach „Znaczeniom” zamierzamy nadać nowy formalny blask, uczynić z periodyku ciekawy artefakt, nieodstający od jego zajmującej treści. Niebawem zmieni się również witryna internetowa czasopisma. Udostępnimy na niej czytelnikom wszystkie archiwalne i aktualne numery „Znaczeń” w wersji PDF z możliwością ich pobrania (ostatnie poprawki w zakładce „czytelnia” będą miały miejsce w lipcu 2018). To, o czym tu piszemy, to jedynie zapowiedź najważniejszych, choć nie jedynych, korekt i przesunięć. Niemniej – idei periodyku, którą wcieliliśmy w życie w 2008 roku i której pozostawaliśmy wierni przez dekadę – nie zamierzamy porzucić (nawet jeśli czasem przyjdzie nam postąpić wbrew powszechnie panującej „punktozie”).

Warto nadmienić, że „Znaczenia” przeszły pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2017, uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value): 42,98 pkt. Zgodnie z komunikatami MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. i 9 grudnia 2016 r. nasze czasopismo znalazło się również na ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (część B), uzyskując 4 pkt.

znacz 16 okl